LOOF maakt ruimte

Ruimte, erfgoed en een buitengewoon strategische ligging. Het zijn maar enkele van de troeven die LOOF bijzonder maken.

De voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge is vandaag nog een verlaten plek, maar biedt enorm veel potentieel. Wie aan de toekomst wil bouwen, moet vandaag beginnen. De site wordt in overleg met de stad getransformeerd tot LOOF: een plek waar Kortrijkzanen zullen kunnen ontspannen, wonen en werken.

Een gefaseerde aanpak

Sloopwerken
Tijdelijke invulling
Bouwwerken
Toekomstige ontwikkeling

LOOF to start

SLOOPWERKEN

Het leegstaande ziekenhuis vormde de laatste jaren steeds vaker een bron van overlast. Daarom zijn we in de zomer van 2020, nadat we de benodigde vergunningen bekwamen, gestart met de sloop van de verlaten gebouwen. Na een archeologisch onderzoek zullen in het voorjaar 2021 de ondergrondse constructies gesloopt worden.

Tijdslijn

LOOF to build

Bouwwerken

Binnenkort zal je hier meer informatie vinden over de bouwwerken. Ook in de bouwfase zullen we maximaal inzetten op minder hinder. Zo zullen we hier transparant communiceren over de tijdslijn van de verschillende bouwfases.

LOOF to be

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

Het opmaken van de plannen verloopt in verschillende stappen. Om de nieuwe ontwikkeling in het gebied mogelijk te maken, maakt de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Op basis hiervan wordt er een masterplan opgemaakt. Vervolgens krijgt de bebouwing verder vorm door middel van architecturale plannen. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan tekent de stad de krijtlijnen uit om de nieuwe ontwikkeling te sturen en gerichte vormen van bouwen en functies mogelijk te maken. Dit plan is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? … Kortom, het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt de toekomst van de site. De toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in stappen opgedeeld:

  • De opmaak van een startnota met publieke raadpleging
  • De opmaak van een scopingnota
  • Het voorontwerp
  • Het ontwerp met openbaar onderzoek
  • De definitieve vaststelling

Deze verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan. De startnota is inmiddels afgerond en de publieke raadpleging heeft plaatsgevonden.

Masterplan

Op basis van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt er een masterplan opgemaakt voor de site. Deze is nog in opmaak, maar we kunnen wel reeds het volgende zeggen: LOOF wordt een autoluw project waar Kortrijkzanen zullen kunnen ontspannen, wonen en werken.

De Engelse landschapstuin wordt in ere hersteld, én zelfs uitgebreid en ingericht als stedelijke tuin voor de buurt met ruimte voor intieme pleinen. In het verlengde van de Pater Beckstraat richting de Doorniksewijk komt er een nieuwe fietsverbinding doorheen LOOF. Hierdoor ontstaat er een betere verbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk. LOOF zal toegankelijk zijn via verschillende parktoegangen in de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat.

Onze Vlaamse centrumsteden hebben heel wat verouderde sites die het potentieel hebben om bruisende nieuwe woonwijken te worden. We zijn verheugd dat we met het bestuur van AZ Groeninge tot een overeenkomst zijn gekomen om deze site een nieuw leven te geven. Het is een toplocatie in een van de mooiste wijken van Kortrijk, met bovendien een prachtige parktuin die we in het project willen integreren.

– Joris Vrielynck, CEO van Compagnie Het Zoute

Ligging en omgeving

LOOF is centraal gelegen langsheen de Doorniksewijk, een drie kilometer lange as die de perfecte verbinding vormt tussen het centrum van de stad, de stationsomgeving en Hoog Kortrijk. Door die strategische ligging is de Doorniksewijk uitgegroeid tot een levendige invalsweg met een brede mix van stedelijke functies: wonen, gespecialiseerde kleinhandelszaken, horeca, kantoren, diensten,…

FAQ

Contact

Heb je vragen of wil je meer te weten komen over LOOF?
Twijfel dan niet om hier een bericht na te laten.