Loof to meet

TIJDELIJKE INVULLING

De voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge is vandaag een desolate plek, met evenwel enorm veel potentieel voor zijn omgeving. De site wordt door ons, Compagnie Het Zoute, in overleg met de stad getransformeerd tot LOOF. LOOF is een gemengd project waar Kortrijkzanen zullen kunnen ontspannen, wonen en werken. Op heden doorlopen we heel wat procedures om van LOOF een pronkstuk voor de Doorniksewijk te maken. Deze procedures vragen echter veel tijd en het zou voor de buurt een gemiste kans zijn om de potentie van de site gedurende deze periode niet te benutten. Daarom willen we, aan de hand van een tijdelijke andere bestemming (TAB), nu reeds nieuw leven in de site blazen.

Oproep tijdelijke invulling

De deadline om je kandidaat te stellen is helaas verstreken. Tijdens de start van de sloopwerken zochten we naar creatieve ondernemers die hun ideeën willen loslaten op LOOF. We kregen een 15-tal inspirerende voorstellen toegestuurd. Benieuwd welke tijdelijke invulling LOOF zal krijgen? Eind dit jaar maken we de geselecteerde kandidaten bekend!

ONTDEK DE RUIMTES

Verborgen achter de gevels van het oude ziekenhuisgebouw van AZ Groeninge schuilt een groene oase. In de tweede helft van de 19de eeuw bouwde de familie Vercruysse een empire landhuis met daarbij aansluitend een tuin in Engelse landschapsstijl. Het landhuis werd in 1985 zonder vergunning gesloopt, maar de  Engelse landschapstuin en het koetshuis bleven bewaard.  De Engelse landschapstuin is opgenomen als beschermd monument en vastgesteld bouwkundig erfgoed. Ook het koetshuis en de Kongregatiekapel zijn beiden vastgesteld als bouwkundig erfgoed. In en rond de landschapstuin treffen we naast het vastgesteld bouwkundig erfgoed nog enkele gebouwen aan die in onze eigendom zijn: het lotus gebouw, het buurthuis, de voormalige drukkerij D’hondt, het archief en de villa in de Jozef Bertelestraat 3.

De Kongregatiekapel, het Koetshuis en de Engelse landschapstuin blijven behouden bij de herontwikkeling van de site en worden ter beschikking gesteld voor een tijdelijke invulling. 

De villa in de Jozef Berteelestraat 3, het lotus gebouw, het buurthuis, de voormalige drukkerij D’hondt en het archief maken geen deel uit van de herontwikkeling. Deze worden, als er geen belangstelling is voor een tijdelijke functie, nu reeds afgebroken. Indien er interesse is, en we kunnen ons vinden in de voorgestelde TAB-invulling, dan blijven deze gedurende de looptijd van de TAB staan. 

WORD TIJDELIJKE BEZETTER

De selectieprocedure verloopt in 2 fases: een kandidatuurstelling en een selectiefase.

14 oktober 2020
Toelichting oproep

Heb je de oproep doorgenomen, voel je het kriebelen om mee je schouders te zetten onder deze tijdelijk invulling en zit je nog met enkele vragen? Kom dan zeker langs, we geven graag een antwoord op al jouw vragen. Wegens de gekende corona-problematiek werken we met inschrijving. Inschrijven kan tot en met 7 oktober.

30 oktober 2020
Indienen kandidaatstelling

Ben jij de persoon die we zoeken? Verras ons met jouw projectvoorstel, ontwikkel je eigen platform of maak deel uit van een collectief. Speel zo een rol in de positieve dynamiek die dit project voor de ruimere omgeving wil creëren. Stel je hieronder op deze pagina kandidaat.

13 november 2020
Bekendmaking weerhouden kandidaten

Alle kandidaten zullen persoonlijk gecontacteerd worden.De weerhouden kandidaten zijn geselecteerd voor de volgende ronde. Deze stap is dus een tussenfase in de selectieprocedure.

17 november 2020
kennismaking weerhouden kandidaten en sitebezoek

Op dinsdag 17 november plannen we een sitebezoek met alle weerhouden kandidaten. 

4 december 2020
Indienen projectvoorstel

Als je weerhouden bent zal je vanaf 17/11/2020 jouw definitief projectvoorstel kunnen indienen. Je zal hiervoor een mail ontvangen waarin duidelijk de op te leveren documenten staan opgelijst.

22 december 2020
Bekendmaking geselecteerde bezetters

Alle indieners zullen ten laatste op 22/12/2020  persoonlijk gecontacteerd worden. Na de selectie zal er in januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden.

WIE ZOEKEN WE?

In aanloop naar de definitieve herontwikkeling van de site zoeken we naar ondernemende mensen die hun creatieve ideeën willen loslaten op het patrimonium en de Engelse Landschapstuin. 

We mikken op creatieve en ondernemende mensen en/of organisaties:

  • Open van geest
  • Bereid om met anderen de site te delen
  • Bereid om samen initiatieven te ontwikkelen

Je kan je alleen of als groep/collectief kandidaat stellen voor het gebruik van één of meerdere ruimtes.

Naast tijdelijke bezetters zijn we ook opzoek naar een duidelijke trekker voor LOOF. We zien de trekker als de bezetter van het koetshuis of de Kongregatiekapel. Wil je een tijdelijke invulling geven aan een ander gebouw, maar wil je toch de rol als trekker opnemen? Of wens je enkel de rol van trekker op te nemen maar geen tijdelijke invulling te geven? Laat dat dan zeker weten.

We zoeken een duidelijke trekker voor LOOF voor

  • Het realiseren van een open/publieke invulling
  • Het realiseren van verbindingen met en tussen de andere ‘huurders’
  • De praktische opvolging/organisatie

Bezoekers

Vanaf april 2021 zal er nieuw leven in LOOF geblazen door middel van heel wat tijdelijke activiteiten, workshops en evenementen. Binnenkort kom je er alles over te weten.