Loof to live

PROJECT

Binnenkort zal je hier meer informatie vinden over het project. Het overleg met de stad Kortrijk over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan en het masterplan is lopende. De site, gelegen tussen de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat,, zal de komende jaren getransformeerd worden tot LOOF. LOOF is een gemengd project met appartementen, stadswoningen, ruimte voor kantoren, handel en horeca. Hoe die nieuwe invulling in detail vorm zal krijgen, wordt de komende maanden duidelijk. Hiervoor zullen we nauw samenwerken met de stad Kortrijk.

Screenshot 2020-08-25 at 15.23.27