Wat is – TAB – Tijdelijk Anders Bestemmen?

Bij tijdelijk gebruik is de eerste vraag hoe een dynamiek op gang gebracht kan worden. De vorm is daarbij ondergeschikt aan het project en de plek staat, zowel ruimtelijk als sociaal, centraal. De term tijdelijkheid impliceert bovendien de omkeerbaarheid van het gebruik van een site.

Het reduceren van een permanent karakter maakt dat de plek zich steeds opnieuw kan heruitvinden. Het gaat dus niet enkel om het ‘opvullen’ van de ruimte, maar ook om het testen van invullingen die op hun beurt de uiteindelijke, permanente ontwikkeling kunnen bepalen. Op de site zijn twee historische gebouwen aanwezig die ook in het masterplan behouden blijven; het Koetshuis en de kongregatiekapel. Deze bieden kansen voor het creëren van een hotspot op buurtniveau die bij ingebruikname van het masterplan slechts een doorstart nodig hebben naar een permanent gebruik. Het proces van TAB kenmerkt zich daarnaast door een brede betrokkenheid van actoren.

Hieronder zie je een aantal foto’s van een tijdelijke invulling die Common Ground coördineerde voor de Asiat site, een voormalig militair domein in Vilvoorde.