Start sloopwerken

Het overleg met de stad Kortrijk over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan loopt, maar ondertussen zitten we niet stil! De sloopwerken van de bovengrondse constructies zijn gestart. In juli 2020 ging de aannemer van start met enkele voorbereidende werken, in augustus 2020  werden enkele kleinere bovengrondse constructies gesloopt en in oktober 2020 zal de hoogbouw gesloopt worden. De sloopwerken van de bovengrondse constructies zullen vermoedelijk duren tot eind 2020.