Half weg de sloop

De sloopwerken van het voormalige ziekenhuis AZ Groeninge gingen van start in juli 2020 en de aannemer heeft sindsdien niet stilgezeten. Alle kleine bovengrondse constructies zijn inmiddels gesloopt. In de loop van de maand november starten we met de afbraakwerken van de hoogbouw, dit doen we in nauwe samenwerking met de minder-hinder coördinator van de stad Kortrijk.

Ondertussen zijn we volop bezig met de vormgeving van een tijdelijke invulling voor LOOF. Vanaf april 2021 zullen er allerlei leuke initiatieven ontstaan voor en door de buurt. Wil je hier meer over weten?

Kom alles te weten over de tijdelijke invulling