Start sloopwerken

Het overleg met de stad Kortrijk over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan loopt, maar ondertussen zitten we niet stil! De sloopwerken van de bovengrondse constructies zijn gestart. In juli 2020 ging de aannemer van start met enkele voorbereidende werken, in augustus 2020  werden enkele kleinere bovengrondse constructies gesloopt en in oktober 2020 zal de hoogbouw gesloopt worden. De sloopwerken van de bovengrondse constructies zullen vermoedelijk duren tot eind 2020.

LOOF to start – offline infomoment sloopwerken

Tijdens het infomoment gaven we aan de hand van een korte plenaire presentatie informatie over de fasering en de mogelijke impact van de sloopwerken. Aansluitend was er ruimte voor vraagstelling. Gezien de gekende Corona-problematiek waren we verplicht om met inschrijvingen op uur te werken. Concreet betekende dit dat we verschillende sessies van een half uur organiseerden voor een beperkte groep en dit doorlopend van 14u00 tot 20u00.