LOOF to start – offline infomoment sloopwerken

Tijdens het infomoment gaven we aan de hand van een korte plenaire presentatie informatie over de fasering en de mogelijke impact van de sloopwerken. Aansluitend was er ruimte voor vraagstelling. Gezien de gekende Corona-problematiek waren we verplicht om met inschrijvingen op uur te werken. Concreet betekende dit dat we verschillende sessies van een half uur organiseerden voor een beperkte groep en dit doorlopend van 14u00 tot 20u00.