Wanneer gaan de sloopwerken van start?

In juli 2020 ging de aannemer van start met enkele voorbereidende werken. Op 10 augustus 2020 startte de aannemer met de sloop van enkele kleine bovengrondse constructies. Vanaf oktober 2020 gaat de aannemer van start met de sloop van de hoogbouw.