Langs welke route zal het werfverkeer de site bereiken?

Het werfverkeer zal Kortrijk binnen rijden langsheen de Condédreef / N323 en slaat volgens rechts af op de Loofstraat om de site te bereiken. De werfinrit bevindt zich in de Loofstraat ter hoogte van de parking van het voormalige ziekenhuis AZ Groeninge.