Is er radioactief afval aanwezig in de voormalige ziekenhuisgebouwen?

Nee, het voormalige ziekenhuis werd voor de aankoop door Compagnie Het Zoute volledig ontdaan van radioactief afval. Compagnie Het Zoute heeft hier de nodige certificaten voor ontvangen.