Is er asbest aanwezig in de oude ziekenhuisgebouwen?

Uit onderzoek blijkt dat er in beperkte mate materiaal met asbest aanwezig is in enkele binnentoepassingen van het oude ziekenhuisgebouw. Voor de asbestverwijdering worden werkplannen en meldingen opgemaakt, deze worden overgemaakt aan de inspectie. Alles zal verwijderd worden volgens de veeleisende voorschriften van de bevoegde instanties.