Ik zie mannen in witte pakken, wil dit zeggen dat er gevaar is voor de volksgezondheid?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbest bedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen, moeten ze beschermende kleding dragen: de bekende ‘witte pakken’. Alle asbestverwijderaars zijn verplicht dat te doen. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.