TAB?! Wat is dat?

TAB is de afkorting van tijdelijk anders bestemmen. Bij tijdelijk gebruik is de eerste vraag hoe een dynamiek op gang gebracht kan worden. De vorm is daarbij ondergeschikt aan het programma en de plek staat, zowel ruimtelijk als sociaal, centraal. De term tijdelijkheid impliceert bovendien de omkeerbaarheid van het gebruik van een site. Het reduceren van een permanent karakter maakt dat de plek zich steeds opnieuw kan heruitvinden. Het gaat dus niet enkel om het ‘opvullen’ van de ruimte, maar ook om het testen van invullingen die op hun beurt de uiteindelijke, permanente ontwikkeling kunnen bepalen. Op de site zijn twee historische gebouwen aanwezig die ook in het masterplan behouden blijven; het koetshuis en de congregatiekapel. Deze bieden kansen voor het creëren van een hotspot op buurtniveau die bij ingebruikname van het masterplan slechts een doorstart nodig hebben naar een permanent gebruik. Het proces van TAB kenmerkt zich daarnaast door een brede betrokkenheid van actoren.

Wat is de termijn van de TAB?

De terreinen en gebouwen staat ter beschikking van april 2021 tot april 2022. De termijn is, afhankelijk van de vergunningenprocedure, eventueel verlengbaar. Voor het Koetshuis en de Kongregatiekapel kan de tijdelijke invulling eventueel een voorloper van een permanente invulling zijn.