Langs welke route zal het werfverkeer de site bereiken?

Het werfverkeer zal Kortrijk binnen rijden langsheen de Condédreef / N323 en slaat volgens rechts af op de Loofstraat om de site te bereiken. De werfinrit bevindt zich in de Loofstraat ter hoogte van de parking van het voormalige ziekenhuis AZ Groeninge.

Zullen de sloopwerken veel werfverkeer met zich mee brengen?

Om het werfverkeer tot een minimum te beperken wordt het puin in eerste instantie op de site gestockeerd. Er zal zoveel mogelijk materiaal hergebruikt worden. Het resterende puin zal collectief afgevoerd worden door containerwagens. Het puin zal niet afgevoerd worden tijdens de begin- en einduren van de scholen.