Ik zie mannen in witte pakken, wil dit zeggen dat er gevaar is voor de volksgezondheid?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbest bedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen, moeten ze beschermende kleding dragen: de bekende ‘witte pakken’. Alle asbestverwijderaars zijn verplicht dat te doen. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

Tot wanneer duren de sloopwerken?

Vermoedelijk zullen de bovengrondse constructies eind 2020 gesloopt zijn. In 2021 vragen we een archeologisch onderzoek aan en gaan we van start met de sloop van de ondergrondse constructies.

Wanneer gaan de sloopwerken van start?

In juli 2020 ging de aannemer van start met enkele voorbereidende werken. Op 10 augustus 2020 startte de aannemer met de sloop van enkele kleine bovengrondse constructies. Vanaf oktober 2020 gaat de aannemer van start met de sloop van de hoogbouw.

Welke maatregelen neemt de aannemer tegen stof?

Tijdens de sloopwerken wordt er gebruik gemaakt van een vernevelkanon en op de kranen zitten sproeisystemen. Indien nodig, zal de aannemer, op verzoek van de stad of Compagnie Het Zoute het openbaar domein reinigen.

Zullen er trillingen zijn?

Voor de afbraak van het oude ziekenhuis zal de aannemer met zware machines werken. De machinale sloop kan trillingen veroorzaken.

Is er asbest aanwezig in de oude ziekenhuisgebouwen?

Uit onderzoek blijkt dat er in beperkte mate materiaal met asbest aanwezig is in enkele binnentoepassingen van het oude ziekenhuisgebouw. Voor de asbestverwijdering worden werkplannen en meldingen opgemaakt, deze worden overgemaakt aan de inspectie. Alles zal verwijderd worden volgens de veeleisende voorschriften van de bevoegde instanties.