Loof to ask

FAQ

Heb je een vraag over LOOF? We helpen je graag verder! Hier vind je vaak gestelde vragen over de verschillende fases.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbest bedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen, moeten ze beschermende kleding dragen: de bekende ‘witte pakken’. Alle asbestverwijderaars zijn verplicht dat te doen. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

Vermoedelijk zullen de bovengrondse constructies eind 2020 gesloopt zijn. In 2021 vragen we een archeologisch onderzoek aan en gaan we van start met de sloop van de ondergrondse constructies.

In juli 2020 ging de aannemer van start met enkele voorbereidende werken. Op 10 augustus 2020 startte de aannemer met de sloop van enkele kleine bovengrondse constructies. Vanaf oktober 2020 gaat de aannemer van start met de sloop van de hoogbouw.

Nee, het voormalige ziekenhuis werd voor de aankoop door Compagnie Het Zoute volledig ontdaan van radioactief afval. Compagnie Het Zoute heeft hier de nodige certificaten voor ontvangen.

Bij de afbraak van de koppen van de hoogbouw zal een beperkte inname van het openbaar domein nodig zijn ter hoogte van de Loofstraat.

Tijdens de sloopwerken wordt er gebruik gemaakt van een vernevelkanon en op de kranen zitten sproeisystemen. Indien nodig, zal de aannemer, op verzoek van de stad of Compagnie Het Zoute het openbaar domein reinigen.

Voor de afbraak van het oude ziekenhuis zal de aannemer met zware machines werken. De machinale sloop kan trillingen veroorzaken.

De aannemer zal actief zijn op de werf van 07u00 tot 16u15.

Uit onderzoek blijkt dat er in beperkte mate materiaal met asbest aanwezig is in enkele binnentoepassingen van het oude ziekenhuisgebouw. Voor de asbestverwijdering worden werkplannen en meldingen opgemaakt, deze worden overgemaakt aan de inspectie. Alles zal verwijderd worden volgens de veeleisende voorschriften van de bevoegde instanties.

De site (exclusief de Sint- Sebastiaanslaan) wordt omwille van veiligheidsredenen volledig afgesloten worden met herrashekkens. De parking is dus niet toegankelijk tijdens de sloopwerken.

De site (exclusief de Sint- Sebastiaanslaan) wordt, omwille van veiligheidsredenen, volledig afgesloten door middel van herrashekkens. Het park is dus niet toegankelijk tijdens de sloopwerken.

De Sint-Sebastiaanslaan zal gedurende de sloopwerken toegankelijk blijven voor de zachte weggebruiker.

Het werfverkeer zal Kortrijk binnen rijden langsheen de Condédreef / N323 en slaat volgens rechts af op de Loofstraat om de site te bereiken. De werfinrit bevindt zich in de Loofstraat ter hoogte van de parking van het voormalige ziekenhuis AZ Groeninge.

De aannemer ondertekende het Charter werftransport van de stad Kortrijk. Dat houdt onder meer in dat er in de buurt van scholen geen werftransport toegelaten is bij de begin- en einduren van de school.

Om het werfverkeer tot een minimum te beperken wordt het puin in eerste instantie op de site gestockeerd. Er zal zoveel mogelijk materiaal hergebruikt worden. Het resterende puin zal collectief afgevoerd worden door containerwagens. Het puin zal niet afgevoerd worden tijdens de begin- en einduren van de scholen.

Heb je een andere vraag?

Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je extra info over LOOF?